Advokater med bred erfaring

Advokatkontoret Advokatene Storgata 2 på Gjøvik dekker de aller fleste juridiske fagområder.

 

Vi er fire advokater med ulik bakgrunn, og kan derfor tilby våre klienter en advokat med høy kunnskap om sitt aktuelle spesialområde. 

 
 

VÅRE PRISER

Advokatene Storgata 2 er opptatt av å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker vil vi etter forhåndsavtale kunne gi fast pris på forhånd.

 

© 2020 Svein Riste

  • Facebook

MEDLEM I

advokatforeningenLogo.png