Advokater med bred kompetanse

Advokatkontoret dekker de aller fleste juridiske fagområder. Vi er seks advokater med ulik bakgrunn, og kan derfor tilby våre klienter en advokat med høy kunnskap om sitt aktuelle spesialområde. 

Les mer

Vi har endret vårt selskapsnavn

Advokatfellesskapet har endret navn til "Advokatene Storgata 2". Selskapsnavnet reflekterer vår sentrale beliggenhet i Storgata 2 i Gjøvik, med kort avstand til offentlig kommunikasjon og rettslokalene i Gjøvik tingrett.

Les mer

Når bør man skrive samboeravtaler?

Lovverket er ikke likestilt for samboere og ektefeller. Mange forhold som lovreguleres for ektefeller gjelder ikke for samboere, og det er derfor viktig å skrive en samboeravtale.

Våre advokater

Kontorets seks advokater har ulik faglig og yrkesmessig bakgrunn, og kontoret tilstreber en ikke ubetydelig grad av spesialisering hos den enkelte advokat for å kunne tilby den enkelte klient best mulig rådgivning og faglig kompetanse innenfor advokatvirksomhetens ulike arbeidsfelt. Samtidig dekker alle advokater grunnleggende og sentrale områder innenfor privatretten, derunder eksempelvis arverett, ektefelleskifte og kjøpstvister vedrørende fast eiendom og løsøre.

Les mer om våre advokater

Våre advokater har lang erfaring med grunnleggende og sentrale områder innenfor privatretten, herunder blant annet arverett, ektefelleskifte og kjøpstvister vedrørende fast eiendom og løsøre

Finn ut mer om hva vi tilbyr

Aktuelt:

Samboeravtaler

29.01.2018
Når bør man skrive samboeravtale? Lovverket er ikke likestilt for samboere og ektefeller. Mange forhold som lovregule...

Les mer

To nye partnere

29.01.2018
Begge har erfaring fra advokatvirksomhet i Oslo, hvor Camilla har erfaring fra Ernst & Young og Lund & Co, me...

Les mer

Vi har endret navn

30.11.2017
Vårt advokatkontor forvalter en lang og god advokattradisjon på Gjøvik. Kontorfellesskapets opprinnelse skriver seg tilbake...

Les mer