top of page

OM ADVOKAT ASSISTENT
KRISTIN LERUD-LEIRDAL

Kristin Lerud-Leirdal ble ansatt ved kontoret i 2008 som sekretær.

 

Hun har tidligere erfaring som helsesekretær ved Distriktspsykiatrisk Senter Toten, SIHF. Lerud-Leirdal avla eksamen som advokatassistent i 2016, og har siden vært ansatt som advokatassistent. Lerud-Leirdal er sertifisert av Norges Eiendoms-meglerforbund som medhjelper i eiendoms-megling- og oppgjør knyttet til avhendelse av fast eiendom.

Lerud-Leirdal bistår advokatene i deres daglige arbeid, herunder særskilt i saker knyttet til konkursbehandling, familie- og arverett, samt dokumentutarbeidelse

(fast eiendom/tinglysning/testamenter mv.).

Skjermbilde 2020-03-30 kl. 19.36.36.jpg
bottom of page