Kristin Lerud-Leirdal

Kristin Lerud-Leirdal ble ansatt ved kontoret i 2008 som sekretær. Hun har tidligere erfaring som helsesekretær ved Distriktspsykiatrisk Senter Toten, SIHF. Lerud-Leirdal avla eksamen som advokatassistent i 2016, og har siden vært ansatt som advokatassistent. Lerud-Leirdal er sertifisert av Norges Eiendomsmeglerforbund som medhjelper i eiendomsmegling- og oppgjør knyttet til avhendelse av fast eiendom.

Lerud-Leirdal bistår advokatene i deres daglige arbeid, herunder særskilt i saker knyttet til konkursbehandling, familie- og arverett, samt dokumentutarbeidelse (fast eiendom/tinglysning/testamenter mv.).