Adv. Per Espen Eid

Født

1957

Cand.jur. fra det juridiske fakultet i Oslo fullført

1985

Sunnmøre- og Vestoppland politikammer

1986 - 1988

Karmsund sorenskriverembete, dommerfullmektig

1988 - 1989

Bærum ligningskontor, juridisk konsulent

1989 - 1990

Advokatbevilling

1990

Advokatene Storgata 2, advokat/partner

1990 - dd.


Språk: Norsk, engelsk

Per Espen Eid kommer fra Hov, Søndre Land. Gjennom sin allmennpraksis har advokat Eid bred erfaring også fra prosedyre. Han har i de senere år prosedert flere større straffesaker av nasjonal interesse. Advokat Eid har spesialfag innen bygnings-, regulerings- og ekspropriasjonsrett. I de senere år har han i økende grad arbeidet med saker relatert til fast eiendom, herunder som medhjelper i tvangssalg gjennom Gjøvik tingrett. Av øvrige saksområder nevnes kontraktsrett, arv, familie og skifterett foruten generelle forretningsjuridiske spørsmål.


Ta gjerne kontakt med advokat Eid på eid@advs2.no eller over telefon 466 65 750.