Adv. Håvard Fremstad

Født

1968

Cand.jur. fra det juridiske fakultet i Oslo fullført

1994

Sunnmøre- og Vestoppland politikammer

1986 - 1988

Vestoppland og Hamar politikammer, Politifullmektig/-adjutant og -inspektør

1995 - 1999

Hedmarken tingrett, dommerfullmektig

1999 - 2000

Advokatbevilling

1999

Advokatene Storgata 2, advokat/partner

2001 - dd.


Språk: Norsk, engelsk

Håvard Fremstad er født og oppvokst på Gjøvik. Han har EØS/EU-rett som spesialfag fra Universitetet i Oslo. Han har særlig kompetanse innen strafferett, og er fast forsvarer ved Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Han arbeider også mye med forretningsjuridiske spørsmål, og påtar seg bostyreroppdrag i konkursbo og dødsbo for lokale tingretter.

Ta gjerne kontakt med advokat Fremstad på fremstad@advs2.no eller over telefon 416 52 136.