Adv. Hanne Lilleby

Født

1972

Master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo fullført

1998

Advokatbevilling

2000

Egen praksis

2000-dd.

Foreleser BI

Fagansvarlig Privatmegleren

Advokatene Storgata 2, advokat/partner

2019 - dd.


Språk: Norsk, engelsk

Hanne Lilleby kommer opprinnelig fra Gjøvik, og har arbeidet som advokatfullmektig og deretter som advokat på Gjøvik siden 1998. Hun har over 20 års erfaring som advokat innen spesialfagene barnerett, herunder barnevern, barnefordeling og samværsrett.

Med sin lange erfaring og løsningsorienterte tilnærming bidrar hun til konstruktive løsninger som ivaretar partenes interesser på en god måte.

Hun har videre arbeidet som fagansvarlig ved flere eiendomsmeglerkontor på Gjøvik og har gjennom dette lang erfaring innen rettsforhold knyttet til fast eiendom og boligrett.

Hanne har også erfaring fra diverse styreverv i ulike bedrifter. 

Ta gjerne kontakt med advokat Lilleby på lilleby@advs2.no eller over telefon 922 45 387.