Adv. Camilla Pernille Kvaksrud

Født

1988

Master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen fullført

2013

Utveksling ved Universitet i Sydney / Sydney Law School

2012

Advokatfirmaet PwC, Trainee

2013

Skatt Vest, Masterstipend

2013

Ernst & Young Advokatfirma, advokatfullmektig

2014 - 2016

Advokatbevilling

2016

Lund & Co, advokatfullmektig/advokat

2016 - 2017

Advokatene Storgata 2, advokat/partner

2017 - dd.


Språk: Norsk, engelsk

Camilla Pernille Kvaksrud kommer fra Skreia, Østre Toten. Kvaksrud har spesialfelt innen skatterett og selskapsrett. Hun har også bred erfaring innenfor fast eiendom og arbeidsrett. Advokat Kvaksrud har også bevilling som eiendomsmegler, og kan forestå salg og oppgjør. I tillegg er hun oppnevnt som fast medhjelper ved tvangssalg for Gjøvik tingrett. Hun tar også på seg både offentlig og privat skifte av dødsbo, samt oppdrag innen fagområdene familie- og arverett, erstatningsrett og strafferett.

Ta gjerne kontakt med advokat Kvaksrud på kvaksrud@advs2.no eller over telefon 977 96 094.