Om kontoret

Dagens advokatkontor forvalter en lang og god advokattradisjon på Gjøvik. Kontorfellesskapets opprinnelse skriver seg tilbake fra 1946 da høyesterettsadvokat Sverre Askvig gikk inn i kompaniskap med overrettssakfører Hans A. Eid på Gjøvik.

Les mer om kontorets historie

Våre ansatte:

Adv. Per Espen Eid

Telefon: 466 65 750
eid@advs2.no

Adv. Håvard Fremstad

Telefon: 416 52 136
fremstad@advs2.no

Adv. Camilla Pernille Kvaksrud

Telefon: 977 96 094
Kvaksrud@advs2.no

Adv. Hanne Lilleby

Telefon: 922 45 387
lilleby@adsv2.no

Adv.ass. Kristin Lerud-Leirdal

Adv.ass. Kristin Lerud-Leirdal

Telefon: 61 18 18 60
kristin@advs2.no