Advokatfellesskapet har endret navn til "Advokatene Storgata 2"

Vårt advokatkontor forvalter en lang og god advokattradisjon på Gjøvik. Kontorfellesskapets opprinnelse skriver seg tilbake fra 1946 da høyesterettsadvokat Sverre Askvig gikk inn i kompaniskap med overrettssakfører Hans A. Eid på Gjøvik. Advokatkontoret har i lang tid hatt en tradisjon for å gjenspeile etternavnene til partnerne.

Høsten 2017 ble det besluttet et navnebytte til «Advokatene Storgata 2». Selskapsnavnet reflekterer vår sentrale beliggenhet i Storgata 2 i Gjøvik, med kort avstand til offentlig kommunikasjon og rettslokalene i Gjøvik tingrett.