Strafferett

Innen strafferett kan vi bistå som forsvarer og bistandsadvokat, men også med rådgivning ved vurdering av om straffbart forhold er begått og mulig anmeldelse. Mange straffbare forhold utløser i tillegg et krav om erstatning. Dette vil også være forhold våre advokater kan være behjelpelige med. Kontoret har bred og lang erfaring innenfor strafferettens område. Våre advokater har håndtert straffesaker innenfor alle deler av fagfeltet, herunder har både advokat Eid og Fremstad erfaring fra påtalemyndighetene. Advokat Fremstad er også oppnevnt som offentlig forsvarer ved Gjøvik tingrett og Eidsiva lagmannsrett.

I de fleste straffesaker dekker retten salær for forsvareroppdrag fra det tidspunktet det er tatt ut tiltalte i saken. Retten dekker også salæret ved vurdering av varetektsfengsling. Når saken er under etterforskning - altså før tiltale er tatt ut - vil klienten normalt måtte dekke salæret selv. Dersom det er særlig grunn for bistand av forsvarer i saken på etterforskningsstadiet kan dekning av salær innvilges på særskilt grunnlag. I enkelte saker vil også pårørende ha krav på dekning av salæret fra retten.

Ta gjerne kontakt med våre advokater for å få vurdert om din sak faller inn under noen av dekningsalternativene.

Send oss en henvendelse 

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Obligatoriske felt er merket med *