Erstatningsrett

Erstatningsretten omhandler vilkår for utmåling av erstatning. Erstatningskrav kan utløses fra mange ulike omstendigheter, men som hovedregel må det være lidt et økonomisk tap forårsaket av skade på person eller eiendom. I tillegg er det ofte et skyldkrav som må være oppfylt. I visse tilfeller kan det gis oppreisning uten at det foreligger et økonomisk tap. Feil, mangler, eller forsinkelser ved kjøp, kan også gir rett til erstatning eller prisavslag.

Mange har tegnet ulike forsikringer, og det finnes ulike ordninger for erstatning for pasientskade, voldsoffererstatning, mv. Vi bistår bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som krever erstatning, eller som har fått erstatningskrav mot seg. Som regel må kravet gjøres gjeldende innen rimelig tid, og venter man for lenge kan kravet være foreldet. Noen ganger er det nødvendig å gå til rettssak. Våre advokater har lang og bred erfaring innen erstatningssaker.

Dersom inntektsforholdene og sakens karakter tilsier det, kan vi utføre oppdrag under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.

Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale.

Send oss en henvendelse 

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Obligatoriske felt er merket med *