Våre fagområder:

Familie- og arverett

Familierett omhandler de lover og regler som angår ekteskapets inngåelse og oppløsning. Også ektefellenes formuesforhold og underholdsplikt ligger under familierett. Vi har lang erfaring og høy kompet...

Les mer

Barnevernsrett og barnefordeling

Saker som involverer barnevern er ofte vanskelige, både emosjonelt og juridisk. Alle fylker har et barnevern som skal sørge for at barn og unge vokser opp under trygge forhold, og dersom de ikke gjør ...

Les mer

Eiendomsrett og eiendomsmegling

Eiendomsretten omfatter alt som har med fast eiendoms rettsforhold å gjøre, alt fra søknad om byggetillatelse til nabokonflikter om trær eller hevd, for å nevne noe. I de senere årene har vi også sett...

Les mer

Strafferett

Innen strafferett kan vi bistå som forsvarer og bistandsadvokat, men også med rådgivning ved vurdering av om straffbart forhold er begått og mulig anmeldelse. Mange straffbare forhold utløser i tilleg...

Les mer

Skatt og avgift

Skatt og merverdiavgift er et omfattende, detaljert og komplisert fagfelt. I tillegg endres skattelovgivningen til stadighet gjennom reformer, statsbudsjetter og rettspraksis. Derfor er det viktig å f...

Les mer

Selskapsrett og foreningsrett

Selskapsretten regulerer selskapsformene aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, enkeltpersonforetak og indre selskaper. Valg av organisasjonsform har både selska...

Les mer

Konkurs

Nærmere informasjon kommer snarlig. Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale...

Les mer

Offentlig dødsbo

Nærmere informasjon kommer snarlig. Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale...

Les mer

Avtalerett

Gode, skriftlige avtaler kan forebygge misforståelser og konflikter. I prinsippet er det avtalefrihet innenfor lovens grenser, men ofte kan det oppstå tvil eller uenighet om hva som er avtalt. Vi bist...

Les mer

Arbeidsrett

Trenger du råd og hjelp i forbindelse med ansettelsesforhold? Innen arbeidsretten kan det være behov for juridisk bistand i forbindelse med ansettelser og oppsigelser, bruk av utenlandsk arbeidskraft...

Les mer

Erstatningsrett

Erstatningsretten omhandler vilkår for utmåling av erstatning. Erstatningskrav kan utløses fra mange ulike omstendigheter, men som hovedregel må det være lidt et økonomisk tap forårsaket av skade på p...

Les mer